Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-30

Protokollet är justerat: 2022-06-01
Sammanträdesdatum: 2022-05-30
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-02
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-06-24
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 1 juni 2022