Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-05-02

Protokollet är justerat: 2022-05-22
Sammanträdesdatum: 2022-05-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-05-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-25
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 2 maj 2022