Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-25

Protokollet är justerat: 2022-04-25
Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-26
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-18
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 25 april 2022