Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-04-11

Protokollet är justerat: 2022-04-13
Sammanträdesdatum: 2022-04-11
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-14
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-06
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 13 april 2022