Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-28

Protokollet är justerat: 2022-03-30
Sammanträdesdatum: 2022-03-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-31
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-22
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 30 mars 2022