Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-03-14

Protokollet är justerat: 2022-03-16
Sammanträdesdatum: 2022-03-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-08
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 16 mars 2022