Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-28

Protokollet är justerat: 2022-03-02
Sammanträdesdatum: 2022-02-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-25
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 2 mars 2022