Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-14

Protokollet är justerat: 2022-02-17
Sammanträdesdatum: 2022-02-14
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-18
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-11
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 18 februari 2022