Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-02-07

Protokollet är justerat: 2022-02-09
Sammanträdesdatum: 2022-02-07
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-10
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-04
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 9 februari 2022