Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2022-01-10

Protokollet är justerat: 2022-01-12
Sammanträdesdatum: 2022-01-10
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-01-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-02-04
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 12 januari 2022