Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2021-12-20

Protokollet är justerat: 2021-12-20
Sammanträdesdatum: 2021-12-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-12-21
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-01-12
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 20 december 2021