Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-11

Protokollet är justerat: 2021-11-22
Sammanträdesdatum: 2021-11-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-16
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 22 november 2021