Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2021-11-08

Protokollet är justerat: 2021-11-10
Sammanträdesdatum: 2021-11-08
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-11
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-03
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 10 november 2021