Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-25

Protokollet är justerat: 2021-10-26
Sammanträdesdatum: 2021-10-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-10-27
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-11-18
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 26 oktober 2021