Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2021-10-11

Protokollet är justerat: 2021-10-12
Sammanträdesdatum: 2021-10-11
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-10-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-11-04
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 12 oktober 2021