Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-27

Protokollet är justerat: 2021-09-29
Sammanträdesdatum: 2021-09-27
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-09-30
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-10-22
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 29 september 2021