Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2021-09-13

Protokollet är justerat: 2021-09-15
Sammanträdesdatum: 2021-09-13
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-09-16
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-10-08
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 15 september 2021