Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-28

Protokollet är justerat: 2021-06-29
Sammanträdesdatum: 2021-06-28
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-30
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-07-22
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 2 juli 2021