Tillkännagivande: Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-21

Protokollet är justerat: 2021-06-22
Sammanträdesdatum: 2021-06-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-07-15
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 22 juni 2021