Tillkännagivande: Socialnämnden 2024-06-17

Protokollet är justerat: 2024-06-20
Sammanträdesdatum: 2024-06-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-06-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-07-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 20 juni 2024