Tillkännagivande: Socialnämnden 2024-05-20

Protokollet är justerat: 2024-05-21
Sammanträdesdatum: 2024-05-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-06-14
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 22 maj 2024