Tillkännagivande: Socialnämnden 2024-04-22

Protokollet är justerat: 2024-04-24
Sammanträdesdatum: 2024-04-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-04-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-17
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 24 april 2024