Tillkännagivande: Socialnämnden 2024-03-18

Protokollet är justerat: 2024-03-20
Sammanträdesdatum: 2024-03-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-03-21
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-04-12
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 20 mars 2024