Tillkännagivande: Socialnämnden 2024-02-19

Protokollet är justerat: 2024-02-21
Sammanträdesdatum: 2024-02-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-02-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-03-15
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 21 februari 2024