Tillkännagivande: Socialnämnden 2024-01-22

Protokollet är justerat: 2024-01-24
Sammanträdesdatum: 2024-01-22
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-01-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-02-16
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 24 januari 2024