Tillkännagivande: Socialnämnden 2023-12-18

Protokollet är justerat: 2023-12-20
Sammanträdesdatum: 2023-12-18
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-12-21
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-01-12
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 20 december 2023