Tillkännagivande: Socialnämnden 2023-10-16

Protokollet är justerat: 2023-10-18
Sammanträdesdatum: 2023-10-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-10-19
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-11-10
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 18 oktober 2023