Tillkännagivande: Socialnämnden 2023-06-19

Protokollet är justerat: 2023-06-21
Sammanträdesdatum: 2023-06-19
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-06-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-07-14
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 21 juni 2023