Tillkännagivande: Socialnämnden 2023-05-15

Protokollet är justerat: 2023-05-17
Sammanträdesdatum: 2023-05-15
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-05-18
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-06-09
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 17 maj 2023