Tillkännagivande: Socialnämnden 2023-03-20

Protokollet är justerat: 2023-03-24
Sammanträdesdatum: 2023-03-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-03-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-04-16
Kontaktperson: Maria Lindgren

Sidan publicerades 24 mars 2023