Tillkännagivande: Socialnämnden 2023-02-20

Protokollet är justerat: 2023-02-22
Sammanträdesdatum: 2023-02-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-02-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-17
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 22 februari 2023