Tillkännagivande: Socialnämnden 2023-01-09

Protokollet är justerat: 2023-01-12
Sammanträdesdatum: 2023-01-09
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-01-13
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-02-04
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 12 januari 2023