Tillkännagivande: Socialnämnden 2022-11-21

Protokollet är justerat: 2022-11-23
Sammanträdesdatum: 2022-11-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-24
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-16
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 23 november 2022