Tillkännagivande: Socialnämnden 2022-10-17

Protokollet är justerat: 2022-10-17
Sammanträdesdatum: 2022-10-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-10-18
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-11-09
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 18 oktober 2022