Tillkännagivande: Socialnämnden 2022-06-20

Protokollet är justerat: 2022-06-20
Sammanträdesdatum: 2022-06-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-21
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-13
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 21 juni 2022