Tillkännagivande: Socialnämnden 2022-06-20

Protokollet är justerat: 2022-06-22
Sammanträdesdatum: 2022-06-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-06-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-07-15
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 22 juni 2022