Tillkännagivande: Socialnämnden 2022-05-16

Protokollet är justerat: 2022-05-16
Sammanträdesdatum: 2022-05-16
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-05-17
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-06-08
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 16 maj 2022