Tillkännagivande: Socialnämnden 2022-04-25

Protokollet är justerat: 2022-04-27
Sammanträdesdatum: 2022-04-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-04-28
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-05-20
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 27 april 2022