Tillkännagivande: Socialnämnden 2022-03-21

Protokollet är justerat: 2022-03-23
Sammanträdesdatum: 2022-03-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-03-24
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-04-15
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 23 mars 2022