Tillkännagivande: Socialnämnden 2022-02-21

Protokollet är justerat: 2022-02-25
Sammanträdesdatum: 2022-02-21
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-02-25
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-03-19
Förvaringsplats för protokollet: Förvaltningskontoret
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 25 februari 2022