Tillkännagivande: Socialnämnden 2022-01-24

Protokollet är justerat: 2022-01-26
Sammanträdesdatum: 2022-01-24
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-01-27
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-02-18
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 26 januari 2022