Tillkännagivande: Socialnämnden 2021-11-17

Protokollet är justerat: 2021-11-19
Sammanträdesdatum: 2021-11-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-11-20
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-12-12
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 19 november 2021