Tillkännagivande: Socialnämnden 2021-10-20

Protokollet är justerat: 2021-10-22
Sammanträdesdatum: 2021-10-20
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-10-23
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-11-14
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 22 oktober 2021