Tillkännagivande: Socialnämnden 2021-06-17

Protokollet är justerat: 2021-06-21
Sammanträdesdatum: 2021-06-17
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2021-06-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2021-07-14
Kontaktperson: Liselotte Byström

Sidan publicerades 21 juni 2021