Tillkännagivande: Personalutskottet 2024-02-23

Protokollet är justerat: 2024-02-23
Sammanträdesdatum: 2024-02-23
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2024-05-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2024-05-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Linnéa Hallenberg

Sidan publicerades 3 maj 2024