Tillkännagivande: Personalutskottet 2023-01-25

Protokollet är justerat: 2023-02-08
Sammanträdesdatum: 2023-01-25
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-02-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-03-09
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Linnea Hallenberg

Sidan publicerades 15 februari 2023