Tillkännagivande: Personalutskottet 2022-11-15

Protokollet är justerat: 2022-12-18
Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-12-22
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Linnea Hallenberg

Sidan publicerades 22 december 2022