Tillkännagivande: Personalutskottet 2022-10-10

Protokollet är justerat: 2022-11-09
Sammanträdesdatum: 2022-10-10
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-11-15
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-12-07
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Linnea Hallenberg

Sidan publicerades 15 november 2022