Tillkännagivande: Personalutskottet 2022-09-05

Protokollet är justerat: 2022-10-12
Sammanträdesdatum: 2022-09-05
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2023-01-03
Datum när tillkännagivande tas ner: 2023-01-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Linnea Hallenberg

Sidan publicerades 3 januari 2023