Tillkännagivande: Personalutskottet 2022-05-31

Protokollet är justerat: 2022-09-05
Sammanträdesdatum: 2022-05-31
Datum när tillkännagivande sätts upp: 2022-09-06
Datum när tillkännagivande tas ner: 2022-09-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Kvarngatan 2, Mönsterås
Kontaktperson: Linnea Hallenberg

Sidan publicerades 6 september 2022